FutD - archief
Print

Nummer fida20203513
Kenmerk Min. v. Fin. 20 mei 2020 2020-0000096076
Titel Toelichting op derde incidentele suppletoire begroting en SURE
Samenvatting De Minister van FinanciŽn heeft de Tweede Kamer een toelichting geven op de derde Incidentele Suppletoire Begroting FinanciŽn (IXB) en het ingevuld toetsingskader risicoregelingen, die samenhangen met de oprichting van SURE (European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency). SURE is een Europees crisisinstrument voor tijdelijke steun om inkomensverlies van burgers als gevolg van de COVID-19 uitbraak op te vangen en de toename in werkloosheid en de gevolgen ervan te beperken, alsook sommige uitgaven ten behoeve van gezondheidszorg te financieren. De maatregelen in de derde Incidentele Suppletoire Begroting met betrekking tot de Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en uitstel van betaling van belastingschulden worden toegelicht in de "Kamerbrief Noodpakket 2.0". Lidstaten kunnen door middel van dit instrument financiŽle steun krijgen in de vorm van leningen voor de financiering van nationale vormen van werktijdverkorting en andere maatregelen die het beschermen van werknemers en zelfstandigen tot doel hebben. De verordening zal aflopen op 31 december 2022. Na die datum kunnen geen nieuwe leningen aan de lidstaten meer worden gecommitteerd.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200520