FutD - archief
Print

Nummer fida20203505
Kenmerk Min. v. Fin. 5 juni 2020 2020-0000105599
Titel Hoger belastingdeel in belasting- en invorderingsrente bij verdeelsleutel IB
Samenvatting De minister van FinanciŽn heeft vragen uit de Tweede Kamer beantwoord met betrekking tot het wetvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting inzake het noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE. Daarbij ging de bewindspersoon in op wijziging van de verdeelsleutels van de belasting- en invorderingsrente (BIR). Omdat de LB/PVV en IB/PVV gecombineerde heffingen zijn, zijn volgens de minister verdeelsleutels noodzakelijk, waarmee de totale ontvangsten uit deze gecombineerde heffingen (inclusief rente en boetes) worden uitgesplitst in een belasting- en een premiedeel. Per belastingjaar wordt voor deze heffingen een verdeelsleutel vastgesteld op basis van ramingen van het CPB. De minister laat weten dat bij de LB/PVV de verdeelsleutels door de jaren heen redelijk constant zijn. Bij de IB/PVV is echter een meer wisselend beeld te zien, wat zich de laatste jaren ontwikkelt naar een hoger belastingdeel. Dat wordt onder andere veroorzaakt door hogere ontvangsten in box III, hogere winsten van ondernemers en lagere aftrekposten in box I. Het premiedeel in de gecombineerde heffing laat een relatieve daling zien als gevolg van hogere heffingskortingen.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200605