FutD - archief
Print

Nummer fida20203330
Kenmerk Min. v. Bin. Zaken 28 mei 2020 2020-00000233674
Titel Compensatiepakket coronacrisis lagere overheden
Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van FinanciŽn hebben de Tweede Kamer geÔnformeerd over een steunpakket voor gemeenten, provincies en waterschappen voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners tijdens de coronacrisis. De bewindslieden laten weten dat het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) wordt bevroren. Zij zullen in overleg gaan met de VNG en het IPO als zich in het BCF grote problemen voordoen. Medeoverheden hebben op dit moment dalende inkomsten omdat ondernemers en burgers door een terugval in hun inkomsten niet aan de belastingverplichtingen kunnen voldoen. Dit kan leiden tot oninbaarheid van vorderingen, maar de medeoverheden kunnen deze groepen door middel van beleid extra ondersteunen via belastingverlaging en/of -kwijtschelding. Daarnaast hebben medeoverheden ook andere tegenvallende inkomsten, bijvoorbeeld minder inkomsten uit verhuur, maar ook dalende inkomsten uit toeristen- en parkeerbelasting als gevolg van de coronamaatregelen. Het is de vraag of de geleden derving van de afgelopen maanden dit jaar nog wordt ingehaald. Het kan wel zijn dat de inkomsten uit deze heffingen de tweede helft van het jaar weer stijgen richting het gebruikelijke niveau. Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te compenseren. Hiermee is een bedrag van € 225 mln gemoeid, waarvan € 100 mln voor de toeristenbelasting en € 125 mln voor gederfde parkeerinkomsten. De financiŽle impact van de inkomstenderving voor medeoverheden in 2020 is op dit moment nog niet bekend. Het kabinet zal de impact met medeoverheden monitoren en hen waar nodig compenseren. In aanvulling op bovenstaande maatregelen kondigen de bewindspersonen nieuwe ondersteuningsmaatregelen aan op het terrein van de zorg, kinderopvang, sociaal domein, OV, lokale culturele voorzieningen (o.a. bibliotheken, muziekscholen, musea, stadsschouwburgen en filmhuizen) en lokale media.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200528