FutD - archief
Print

Nummer fida20203327
Kenmerk Min. v. Fin. 28 mei 2020 2020-0000074009
Titel Corona-noodpakket niet met drie maar vier maanden verlengd
Samenvatting De ministers van SZW, FinanciŰn en EZK hebben de Tweede Kamer ge´nformeerd over wijzigingen in het Noodpakket coronamaatregelen (Noodpakket 2.0). Het kabinet verlengt de periode van Noodpakket 2.0 met een extra maand, tot 1 oktober 2020. Het betreft de volgende regelingen:
  • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB.
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).
  • Corona Overbruggingsleningen.
  • Fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden.
  • Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland.

Ter behoud van banen en het ondersteunen van bedrijven verhoogt het kabinet de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB naar € 50.000 voor de vier maanden tot 1 oktober 2020. Hierin is verdisconteerd dat deze subsidie als omzet wordt meegerekend voor de NOW-regeling. Het kabinet gaat onderzoeken of ondernemingen in kapitaalintensieve sectoren met hoge vaste lasten, die ook na 1 oktober nog zeer forse omzetdervingen doormaken, en door de overheidsmaatregelen rond Corona een moeilijk toekomstperspectief hebben, door de overheid ondersteund kunnen worden in een beweging richting een toekomstbestendig verdienmodel. Tot slot wordt er een extra bepaling opgenomen in de NOW om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO, ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd. Deze "ontslagboete" geldt niet als er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), ˇf er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200528