FutD - archief
Print

Nummer fida20203276
Kenmerk Min. v. Fin. 19 mei 2020 2020-10789
Titel Goedkeuring BTW-vrije levering mondkapjes
Samenvatting De staatssecretaris heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 6 mei 2020 met ingang van 25 mei 2020 gewijzigd. De wijziging betreft de eerder aangekondigde goedkeuring met betrekking tot de levering van mondkapjes. De staatssecretaris keurt goed dat geen BTW wordt geheven over de levering van (zowel medische als niet-medische) mondkapjes. Dit heeft echter geen gevolgen voor de aftrek van BTW bij de leverancier (de goedkeuring werkt als een nultarief). Het begrip "mondkapjes" moet naar algemeen spraakgebruik worden uitgelegd. Deze goedkeuring kan worden toegepast met ingang van 25 mei 2020 en geldt tot 1 september 2020.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200519