FutD - archief
Print

Nummer fida20203275
Kenmerk Min. v. SZW 25 mei 2020 2020-0000065581
Titel Kamervragen over uitbreiding doelgroep TOZO beantwoord
Samenvatting De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft de Kamervragen over de brief "Uitbreiding doelgroep Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers" beantwoord. Aan de antwoorden met betrekking tot de uitbreiding van de in het kader van de coronacrisis ingevoerde TOZO-regeling ontlenen wij het volgende:
  • Iedere zelfstandige die in Nederland woont, kan in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de TOZO, mits het eigen bedrijf of zelfstandig beroep gevestigd is in een EU- of EER-land of Zwitserland.
  • Iedere zelfstandige met een bedrijf in Nederland kan in aanmerking komen voor bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal op grond van de TOZO, mits deze zelfstandige rechtmatig verblijft in een ander EU- of EER-land of Zwitserland.
  • In Nederland wonende zelfstandigen met een bedrijf in Vlaanderen bij een op last van de Belgische overheid opgelegde bedrijfssluiting of bij een vanwege de coronacrisis noodgedwongen volledige bedrijfssluiting, kunnen recht hebben op het Belgische tijdelijke verruimde "overbruggingsrecht voor zelfstandigen". Hierdoor kan er geen of verminderd recht bestaan op bijstand voor levensonderhoud op grond van de TOZO, omdat de Belgische uitkering als inkomen wordt meegeteld bij het bepalen van het recht op en de hoogte van het recht op bijstand voor levensonderhoud op grond van de TOZO.
  • In BelgiŽ wonende zelfstandigen met een bedrijf in Nederland kunnen, mits zij premieplichtig zijn voor de Nederlandse volksverzekeringen, recht hebben op bedrijfskapitaal op grond van de TOZO.
  • Voor in Nederland woonachtige zelfstandigen met een bedrijf met hoofdvestiging in Duitsland geldt dat zij, mits zij zijn geregistreerd bij een Duits belastingkantoor, recht kunnen hebben op de Duitse "Soforthilfe".
  • In Duitsland wonende zelfstandigen met een bedrijf in Nederland kunnen, als zij een inkomen hebben onder het Duitse sociaal minimum, beschikken over een beperkt vermogen en voldoen aan de overige voorwaarden, recht hebben op het versoepelde Duitse "Arbeitslosengeld II".
  • In Nederland woonachtige zelfstandigen met een bedrijf in een ander EU- of EER-land of Zwitserland worden via dezelfde kanalen voorgelicht als de in Nederland woonachtige zelfstandigen met een bedrijf in Nederland. Dit betekent dat deze zelfstandigen zich voor informatie en een aanvraag voor bijstand voor levensonderhoud kunnen wenden tot hun woongemeente. De in een ander EU- of EER-land of Zwitserland woonachtige zelfstandigen met een bedrijf in Nederland kunnen zich voor informatie en een aanvraag voor bijstand voor bedrijfskapitaal wenden tot de gemeente Maastricht. Er dient gebruik te worden gemaakt van een apart aanvraagformulier.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200525