FutD - archief
Print

Nummer fida20203100
Kenmerk Min. v. Fin. 14 mei 2020
Titel Voorwaarden voor overheidssteun in coronacrisis
Samenvatting De staatssecretaris heeft Kamervragen over de voorwaarden voor steun aan bedrijven in de coronacrisis beantwoord. Volgens de staatssecretaris moet zeker worden gesteld dat steun aan individuele bedrijven wordt gebruikt voor behoud van de economische activiteiten die van belang zijn voor Nederland. Dit uitgangspunt verdraagt zich gedurende de staatssteun in de regel niet met uitkeren van dividenden en bonussen, inkoop van eigen aandelen en/of ruime ontslagvergoedingen voor het (top)management, bij bedrijven die steun hebben ontvangen. Bovendien wordt van bedrijven expliciet verwacht zich te houden aan het kabinetsbeleid, de normen en wetgeving zoals op fiscaal, milieu- en arbeidsrechtelijk terrein te respecteren. De bewindspersoon merkte verder op dat het doel van de NOW is behoud van werkgelegenheid. De werkgever houdt zijn werknemers, inclusief degenen die op een flexibel contract werken, zo veel mogelijk in dienst en betaalt hun lonen zoveel mogelijk door. Tegelijkertijd kan de overheid volgens de staatssecretaris ook in deze tijd niet op de stoel van de werkgever gaan zitten en de afwegingen in de bedrijfsvoering overnemen. Ontslagen kunnen namelijk ondanks de tegemoetkoming in de loonkosten onder omstandigheden toch onoverkomelijk zijn om de continu´teit van een onderneming te garanderen. Ontslag blijft daarom mogelijk, ook als gebruik wordt gemaakt van de NOW , bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden of door het indienen van een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij UWV. Het kabinet beoordeelt van geval tot geval de steunverzoeken van individuele bedrijven. Hierbij wordt meegewogen hoe de andere stakeholders, inclusief de eigenkapitaalverschaffers, delen in de risico's en welke bijdrage ze leveren voordat de overheid eventueel aanvullend bijspringt.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200514