FutD - archief
Print

Nummer fida20203091
Kenmerk Tweede Kamer 7 mei 2020 35441, nr. 18
Titel Tweede Kamer wil coronamaatregelen voor culturele sector
Samenvatting De Tweede Kamer heeft bij de Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector een aantal moties aangenomen in verband met de COVID-19-crisis. In de onderstaande moties wordt de regering verzocht:
  • Alles in het werk te stellen om creatieve makers in de culturele sector, zowel voor als achter de schermen, inclusief ZZP'ers en freelancers, door de crisis heen te helpen.
  • Te onderzoeken hoe niet-gesubsidieerde instellingen en organisaties meer ondersteuning kan worden geboden.
  • Door middel van een inspanningsverplichting te voorkomen dat de financiŽle problemen bij lagere overheden tot gevolg zullen hebben dat lokale en regionale culturele voorzieningen zoals regionale centra voor de kunst, muziekschollen en bibliotheken verdwijnen.
  • Bij de uitwerking van de regeling ervoor te zorgen dat regionale spreiding gewaarborgd is.
  • Alles op alles te zetten om de culturele sector door de crisis te loodsen.
  • Bij haar onderzoek in hoeverre werkenden en bedrijven in het MKB aanvullend steun behoeven ook de ondernemers en werkenden in de creatieve en culturele sector mee te nemen.

De Tweede Kamer hield tijdens het debat twee moties aan waarin werd verzocht te onderzoeken hoe investeren in kunst fiscaal aantrekkelijker kan worden gemaakt, en of een verlaging, vrijstelling of een nulstelling van het BTW-tarief op podiumkunsten en openbare musea of verzamelingen de culturele en creatieve sector kan steunen.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200507