FutD - archief
Print

Nummer fida20203083
Kenmerk Min. v. SZW 8 mei 2020 2020-0000061847
Titel Gevolgen overheidsregelingen COVID-19 voor ondernemers in grensregio's
Samenvatting De staatssecretaris van SZW heeft de Kamervragen over de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers in de grensregio beantwoord. De staatssecretaris heeft met gemeenten besproken op welke manier de uitvoering van de TOZO in grenssituaties op de beste wijze kan worden vormgegeven. De Tweede Kamer is hierover op 24 april 2020 geÔnformeerd en de in die brief aangekondigde ministeriŽle regeling is per 1 mei 2020 gepubliceerd in de Staatscourant en op 8 mei 2020 in werking getreden. De zelfstandige die in de buurlanden woont en in Nederland zijn bedrijf heeft of zijn zelfstandig beroep uitoefent, kan aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud (het reguliere "Leefloon" in BelgiŽ en het tijdelijk versoepelde "Arbeitslosengeld II" in Duitsland). Andersom kan de zelfstandige die die in Nederland woont maar in de buurlanden zijn bedrijf heeft of zijn zelfstandige beroep uitoefent, aanspraak maken op bijstand voor bedrijfskapitaal in zijn werkland (de nog te introduceren "Corona-lening" in Vlaanderen en KfW-Schnellkredit in Nedersaksen of Noordrijn-Westfalen). De bewindspersoon merkte verder op dat rechtspersonen of natuurlijke personen die in het buitenland gevestigd zijn en werkgever zijn van in Nederland sociaalverzekerde werknemers, ook een beroep kunnen doen op de NOW. Buitenlandse werkgevers komen daarom ook in aanmerking voor subsidie voor zover zij werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaalverzekerd zijn. Voor zover een werkgever werknemers in dienst heeft voor wie niet geldt dat ze sociaal verzekerd zijn in Nederland, worden de lonen van die werknemers niet meegeteld voor de berekening van de loonsom waarover subsidie ontvangen wordt.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200508