FutD - archief
Print

Nummer fida20203082
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 24 april 2020
Titel Verkorting aanvraag S&O in verband met coronacrisis
Samenvatting De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft bekend gemaakt dat ondernemers met een S&O-verklaring voor (de eerste helft van) 2020 die hun R&D-plannen als gevolg van de coronacrisis wijzigen, onder voorwaarden de looptijd van hun aanvraag kunnen inkorten en een nieuwe WBSO-aanvraag kunnen indienen. De mogelijkheid voor het verkorten van de periode van een aanvraag waarvoor al een S&O-verklaring is ontvangen, is nieuw. Het inkorten van de periode van een aanvraag waarvoor nog geen S&O-verklaring was afgegeven was altijd al mogelijk. Het versoepelen van deze voorwaarde heeft als doel ondernemers te ondersteunen die op korte termijn S&O-projecten willen starten om de coronacrisis te bestrijden. Aan het inkorten van de huidige aanvraag en het indienen van een nieuwe aanvraag zijn de volgende voorwaarden verbonden:
  • De looptijd van zowel de eerder ingediende aanvraag als de nieuwe aanvraag is minimaal 3 maanden.
  • De nieuwe aanvraag start in de maand volgend op de indiendatum; met terugwerkende kracht indienen is niet mogelijk.
  • De versoepeling van de voorwaarden geldt van 24 april tot en met 30 september 2020. Ondernemers die al een jaaraanvraag voor 2020 hebben ingediend kunnen een nieuwe aanvraag indienen vanaf 24 april tot en met 30 september 2020 met nieuwe of gewijzigde R&D-projecten. De al afgegeven S&O-verklaring wordt dan ingekort.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200424