FutD - archief
Print

Nummer fida20203081
Kenmerk Min. v. VWS 1 mei 2020 1681229-204711-S 1681229-204711-S 1681229-204711-S
Titel Steunpakket sportverenigingen in verband met coronavirus
Samenvatting Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd om sportverenigingen te ondersteunen bij de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan. Deze maatregelen zijn:
  • Kwijtschelding huur voor amateursportverenigingen. Het kabinet heeft besloten gemeenten te compenseren voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni 2020.
  • Stimuleringsregeling voor amateursportverenigingen met een eigen accommodatie. Sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies van minimaal 20%, wil het kabinet ondersteunen met een bijdrage van € 2.500 per vereniging.
  • Toegang tot kortlopend krediet voor amateursportverenigingen. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet verhoogt het kabinet het borgstellings-kapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met € 10 mln. Daarmee is SWS in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de coronamaatregelen kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200501