FutD - archief
Print

Nummer fida20203076
Kenmerk Belastingdienst 13 mei 2020
Titel Aandachtspunten bij de vorming van een coronareserve
Samenvatting In het beleidsbesluit van 6 mei 2020 over het vormen van een coronareserve werden ook de voorwaarden van de reserve bekendgemaakt. De Belastingdienst heeft hierbij nog enkele aandachtspunten bekendgemaakt:
  • Als de aangifte Vpb 2019 al is ingediend vr de publicatie van het besluit, dus vr 6 mei 2020, dan kan een nieuwe aangifte Vpb 2019 worden ingediend.
  • Het is mogelijk om, vooruitlopend op de in te dienen aangifte, al rekening te houden met de reserve door een verzoek in te dienen tot vermindering van de voorlopige aanslag Vpb 2019.
  • Bij de dotatie aan de coronareserve moet rekening worden gehouden met de gevolgen van de reserve voor (1) verliesverdamping en (2) vrijstelling voor stichtingen en verenigingen. Bij de verliesverdamping is van belang dat de coronareserve de winst over 2019 vermindert. Daarmee vermindert ook de mogelijkheid om nog onverrekende verliezen uit oudere jaren in aanmerking te nemen in 2019. Verliezen uit oudere jaren zijn maar een beperkt aantal jaren vooruit te wentelen. De coronareserve kan ertoe leiden dat een dergelijk oud verlies niet langer verrekend kan worden. Het bedrag van de coronareserve moet daarom zo worden bepaald dat verliesverdamping wordt voorkomen. Voor stichtingen en verenigingen is de coronareserve alleen van belang als zij belastingplichtig zijn voor de Vpb. Voor stichtingen en verenigingen geldt een wettelijke vrijstelling als de winst niet meer bedraagt dan € 15.000 of € 75.000 over het jaar en vier voorgaande jaren (art. 6, lid 1, Wet Vpb). Als het vormen van de reserve over 2019 ertoe leidt dat de winst lager is dan deze bedragen, geldt automatisch de vrijstelling. Dat leidt tot eindafrekening in het daaraan voorafgaande boekjaar.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200513