FutD - archief
Print

Nummer fida20203026
Kenmerk EC 8 mei 2020 IP/20/838
Titel Tijdelijke uitbreiding kaderregeling staatssteun COVID-19
Samenvatting De Europese Commissie (EC) heeft een tweede wijziging aangenomen tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun van 19 maart 2020 die beoogt lidstaten in staat te stellen de economie te ondersteunen in het kader van de uitbraak van het coronavirus. Een eerste wijziging was op 3 april 2020 aangenomen. Deze tweede wijziging is een aanvulling op de soorten maatregelen die al onder het tijdelijke steunkader en de bestaande staatssteunregels vallen: er worden criteria vastgesteld op basis waarvan de lidstaten bedrijven in nood herkapitalisaties en achtergestelde schuld kunnen verschaffen, zonder dat het gelijke speelveld in de EU in het gedrang komt.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200508