FutD - archief
Print

Nummer fida20203023
Kenmerk Koninklijk Besluit 6 mei 2020 2020-134
Titel Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang in Staatsblad
Samenvatting De staatssecretarissen van SZW en FinanciŽn hebben een tijdelijke algemene maatregel van bestuur (AMVB) in het staatsblad gepubliceerd waarin een tegemoetkoming wordt geregeld voor de eigen bijdrage van ouders in de kosten voor kinderopvang in verband met de coronacrisis (Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO). Het besluit beoogt te voorzien in een wettelijke grondslag voor het verstrekken van een tegemoetkoming aan kinderopvangtoeslag ontvangende ouders vanwege de door hen betaalde eigen bijdrage in de kosten voor de kinderopvang over de periode 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. Het kabinet heeft besloten om het recht op tegemoetkoming voor alle ouders met kinderopvangtoeslag gedurende de hele periode waarin basisscholen en kinderopvang nog gedeeltelijk gesloten zijn te verlengen, omdat ook in deze periode nog niet alle ouders gebruik zullen kunnen maken van kinderopvang. Om het ook voor deze ouders mogelijk te maken dat zij de facturen doorbetalen en hun plek op de kinderopvang behouden, loopt de tijdelijke tegemoetkoming door. Het besluit treedt in werking op 1 juni 2020 en vervalt met ingang van 1 juni 2022.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200506