FutD - archief
Print

Nummer fida20202906
Kenmerk Min. v. Fin. 6 mei 2020 2020-85139
Titel Betaalpauze eigenwoningschulden door coronacrisis
Samenvatting De staatssecretaris heeft een op 24 april 2020 aangekondigd besluit over betaalpauzes voor hypotheekverplichtingen in verband met de coronacrisis gepubliceerd. Het besluit bevat goedkeuringen waardoor een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, een eigenwoningschuld blijft als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daardoor ontstane aflossingsachterstand op een andere manier dan waarin wettelijk is voorzien, wordt ingehaald. De schuld blijft alleen behoren tot de eigenwoningschuld als sprake is van een incidentele aflossingsachterstand en deze uiterlijk op 31 december 2021 is ingelopen. Als de aflossingsachterstand niet op 31 december 2021 is ingelopen, blijft de schuld onder voorwaarden alleen tot de eigenwoningschuld behoren als per 1 januari 2022 contractueel een nieuw ten minste annu´tair aflosschema wordt overeengekomen met de geldverstrekker voor de resterende looptijd. Het besluit treedt in werking op 9 mei 2020.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200506