FutD - archief
Print

Nummer fida20202905
Kenmerk Min. v. Fin. 6 mei 2020 2020-9594
Titel Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd
Samenvatting De staatssecretaris heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis met ingang van 7 mei 2020 geactualiseerd. Aan het geactualiseerde besluit zijn goedkeuringen toegevoegd over de berekening van het gebruikelijk loon in 2020, de toepassing van de werkkostenregeling, het urencriterium en de vorming van een coronareserve voor belastingplichtigen voor de Vpb. De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat belastingplichtigen voor de Vpb bij het bepalen van de in het boekjaar 2019 genoten winst een fiscale reserve kunnen vormen (coronareserve). Deze coronareserve kan worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde "coronagerelateerde verlies" dat zich naar verwachting in het boekjaar 2020 voordoet.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200506