FutD - archief
Print

Nummer Fida20202844
Kenmerk Min. v. SZW 1 mei 2020 20200000061835
Titel Monitoring arbeidsmarkt en beroep noodpakket
Samenvatting In deze brief wordt ingegaan op de huidige stand van zaken met betrekking tot het beroep op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), twee SZW-maatregelen binnen het noodpakket. Vervolgens wordt de stand van zaken op de arbeidsmarkt geschetst. Met deze brief komen we tegemoet aan de toezegging die is gedaan tijdens de beantwoording van de schriftelijke vragen voorafgaand aan het wetgevingsoverleg van 14 april jl. en die tijdens de behandeling in de Eerste Kamer op 21 april jl. is herhaald.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200501