FutD - archief
Print

Nummer fida20202607
Kenmerk Koninklijk Besluit 17 april 2020 2020-118
Titel Besluit TOZO-regeling gepubliceerd in Staatsblad
Samenvatting De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het besluit met tijdelijke regels omtrent bijstandsverlening aan zelfstandigen die financieel getroffen zijn door de gevolgen van de crisis in verband met COVID-19 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers; TOZO) in het Staatsblad geplaatst. Het besluit treedt in werking met ingang 22 april 20120 en werkt terug tot en met 1 maart 2020 en vervalt per 1 juli 2025.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200417