FutD - archief
Print

Nummer fida20202458
Kenmerk Min. v. Fin. 14 april 2020 2020-0000071409
Titel Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis
Samenvatting Staatssecretaris Vijlbrief van FinanciŽn heeft aanvullende fiscale maatregelen in het kader van de coronacrisis aangekondigd. Deze maatregelen worden vastgelegd in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en op korte termijn in de Staatscourant gepubliceerd. De maatregelen betreffen onder meer het volgende:
  • De uitleen van zorgpersoneel blijft onder voorwaarden buiten de heffing van BTW.
  • Voor de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen BTW betaald te worden.
  • Nederland en Duitsland hebben afgesproken dat belastingplichtigen in afwijking van het verdrag de extra thuiswerkdagen in verband met corona mogen behandelen conform waar onder normale omstandigheden zou worden gewerkt (de "reguliere" werkstaat). Met BelgiŽ is overleg over thuiswerkdagen nog gaande.
  • Duitsland, BelgiŽ en Nederland zijn het erover eens dat loondoorbetaling voor een periode van tijdelijke inactiviteit fiscaal moet worden behandeld conform waar onder normale omstandigheden zou worden gewerkt.
  • Werkgevers hebben voor de loonheffingen bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen. De huidige omstandigheden kunnen meebrengen dat werkgevers deze verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel kunnen nakomen. De Belastingdienst neemt een soepel standpunt in als een werkgever of werknemer de tekortkoming in de administratieve verplichting voor zover mogelijk herstelt zodra dit kan.
  • Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van reispatroon. De werkgever mag voor deze periode blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was.
  • De percentages voor de invorderingsrente en belastingrente zijn gedurende 3 maanden verlaagd naar 0,01%. Omdat de invorderingsrente is gekoppeld aan de betalingskorting is de verlaging van het rentepercentage niet alleen begunstigend voor ondernemers. Voor de betalingskorting wordt namelijk hetzelfde wettelijke percentage gebruikt als voor invorderingsrente, waardoor de verlaging tot gevolg zou hebben dat ondernemers nagenoeg geen aanspraak meer kunnen maken op betalingskorting. Ondernemers die menen hiervan nadeel te ondervinden, kunnen bezwaar maken, waarna de betalingskorting alsnog zal worden toegekend. Daarnaast blijft de te vergoeden invorderingsrente op het bestaande niveau van 4%.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200414