FutD - archief
Print

Nummer fida20202423
Kenmerk Min. v. SZW 10 april 2020 2020-0000052676
Titel Meldplicht NOW-subsidie bij loonkostensubsidie vervalt
Samenvatting De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geÔnformeerd over de in de NOW-regeling opgenomen verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen op grond van artikel 10d Participatiewet om de toekenning van subsidie op grond van de in het kader van de coronacrisis ingevoerde NOW te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen. Deze verplichting was bedoeld om de gemeente de ruimte te geven de loonkostensubsidie lager vast te stellen om zo dubbele financiering van loonkosten voor deze doelgroep te voorkomen. De bewindspersoon laat echter weten dat verrekening van de NOW-subsidie met de loonkostensubsidie moeilijk of niet uitvoerbaar is. Zij zal daarom geen verdere stappen zetten om verrekening mogelijk te maken en accepteert onder de huidige omstandigheden dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking. De ministeriŽle regeling NOW wordt in verband hiermee bij de eerstvolgende gelegenheid aangepast.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200410