FutD - archief
Print

Nummer fida20202169
Kenmerk Min. v. Fin. 7 april 2020
Titel Uitbreiding coronasteunpakket ondernemers
Samenvatting Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen in verband met de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat daarbij om de volgende maatregelen:
  • Extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling).
  • Specifieke kredietmogelijkheden (overbruggingskrediet) voor start- en scale-ups en andere innovatieve bedrijven. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) gaan de overbruggingskredieten verstrekken. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april 2020 toegankelijk zal zijn.
  • Verlaging van de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) van 3,9% naar 2%.
  • Herverzekering door de overheid van leverancierskrediet tot een bedrag van € 12 miljard.
  • Meer bedrijven krijgen een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van door het kabinet genomen maatregelen om het coronavirus te bestrijden (TOGS-regeling). Hierdoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registreren omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi's, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. Gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding open te stellen vanaf woensdag 15 april 2020.
Tekst

[Dit document is beschikbaar is pdf, - red.]

Datum 20200407