FutD - archief
Print

Nummer fida20202124
Kenmerk Min. v. Justitie 6 april 2020 2881667
Titel Stand van zaken coronamaatregelen bij de rechtspraak
Samenvatting De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming hebben de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen bij de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. In de afgelopen periode is het normale functioneren van de rechtspraak door de maatregelen beperkt, maar het werk gaat op alle rechtsgebieden door. Een deel van de werkzaamheden wordt vanuit huis verricht. Daarnaast is het nodig dat personeel op kantoor aanwezig is. Er wordt gewerkt in ploegendiensten, ook buiten de normale kantooruren. In de fase na 6 april 2020 voorziet de Rechtspraak op alle rechtsgebieden in een uitbreiding van het aantal en soort zaken dat wordt behandeld, met inachtneming van de noodzakelijk te nemen maatregelen met het oog op de bestrijding van Covid-19. Voor zaken in het civiele en bestuursrecht betekent dit dat advocaten, gemachtigden en andere ketenpartners in beginsel via tele- en beeldverbindingen betrokken zijn of hun standpunt schriftelijk weergeven. Ook voor zittingen in strafzaken geldt dat die zo veel mogelijk plaatsvinden met ondersteuning van audio(-visuele) middelen. Op een aantal punten knelt de tijdelijke werkwijze van de Rechtspraak volgens de bewindslieden met het geldende wettelijke kader. Zij hebben hiervoor een spoedwet in voorbereiding, waarover de Tweede Kamer binnenkort nader wordt
Tekst

[Dit document is beschikbaar is pdf, - red.]

Datum 20200406