FutD - archief
Print

Nummer fida20202123
Kenmerk Min. v. SZW 1 april 2020 2020-0000045735
Titel Looptijd lopende ESF-projecten verlengd door coronacrisis
Samenvatting Vanwege de grote impact van de Coronacrisis, is een groot deel van de in uitvoering zijnde projecten van het Europees Sociaal Fonds (ESF) stil komen te liggen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in verband hiermee de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gewijzigd. De minister heeft door de wijziging de bevoegdheid gekregen om de duur van projecten met een einddatum van 1 maart 2020 of later met zes maanden te verlengen. Hiermee krijgen subsidieontvangers meer tijd om tot uitvoering en afronding van het gesubsidieerde project te komen. Voor al het overige blijven de voorwaarden in de eerder afgegeven beschikking tot subsidieverlening ongewijzigd. Het is niet nodig voor subsidieontvangers om een formeel verzoek tot wijziging van de looptijd in te dienen.
Tekst

[Dit document is beschikbaar is pdf, - red.]

Datum 20200401