FutD - archief
Print

Nummer fida20201991
Kenmerk Belastingdienst 1 april 2020
Titel Verlaging fictief loon 2020 door coronacrisis zonder verzoek
Samenvatting Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV, mogen de BV en de aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de BV het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Voor een a.b.-houder mag het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf worden bepaald. Loon dat de a.b.-houder al heeft genoten over verstreken perioden in 2020, kan niet worden teruggedraaid. De verlaging van het loon is dus alleen mogelijk voor toekomstige maanden in 2020. Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, moet het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 worden bepaald. Als de BV te weinig loon heeft betaald, moet de BV het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen. Voor een tijdelijk lager overeenkomen loon is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst nodig.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200401