FutD - archief
Print

Nummer fida20201982
Kenmerk Min. v. Fin. 1 april 2020 2020-0000064638
Titel Invoering vliegbelasting mogelijk ná 2021 door coronacrisis
Samenvatting De coronacrisis heeft zware gevolgen voor de luchtvaartsector, waarbij de ontwikkelingen in de komende periode nog zeer onzeker zijn. In het Regeerakkoord is de invoering van de voorgestelde vliegbelasting per 1 januari 2021 beoogd (zie FutD xxx). Het wetsvoorstel voorziet echter in een inwerkingtreding van de vliegbelasting op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip, zodat tot het laatste moment rekening kan worden gehouden met de mogelijke totstandkoming van een Europese belasting op luchtvaart. Dit betekent volgens staatssecretaris Vijlbrief ook dat een latere inwerkingtreding mogelijk is door de uitbraak van COVID-19.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200401