FutD - archief
Print

Nummer fida20201952
Kenmerk Min. v. SZW 27 maart 2020 2020-0000046098
Titel TOZO-regeling als coronacrisismaatregel voor zelfstandigen
Samenvatting Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eťn van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie ZZP'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de TOZO-regeling toegelicht aan de Tweede Kamer. Zelfstandig ondernemers met financiŽle problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. De regeling is geŽnt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het doel van de regeling is: (1) te voorzien in het levensonderhoud van zelfstandigen wanneer het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt, en (2) om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Verder geldt het volgende:
  • De TOZO-regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De uitkering voor levensonderhoud duurt maximaal 3 maanden en een aanvraag kan met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2020 worden aangevraagd.
  • Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning moet de zelfstandige in Nederland wonen en ook zijn bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd. Het kabinet onderzoekt met spoed de mogelijkheden om ook in grensgevallen goed ondersteuning te bieden.
  • De zelfstandige moet ook voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week).
  • Ook moet een zelfstandige bedrijfsmatig actief zijn geweest, waaronder ingeschreven bij de KvK, vůůrdat deze regeling was aangekondigd op 17 maart 2020. De regeling geldt ook voor DGA's.
  • De aanvullende uitkering voor levensonderhoud bedraagt maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar.
  • " Ook kan de zelfstandige op grond van de TOZO een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is 3 jaar en tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Als voorwaarde voor de lening geldt dat sprake is van liquiditeitsproblemen door de coronacrisis.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200327