FutD - archief
Print

Nummer fida20201937
Kenmerk Min. v. Fin. 25 maart 2020 2020-0000045277
Titel Compensatie voor kinderopvangkosten wegens coronacrisis
Samenvatting De reguliere kinderopvang is met ingang van 16 maart 2020 gestaakt in verband met de coronacrisis. Voor ouders in cruciale beroepen blijft de kinderopvang open. Het kabinet compenseert de kosten die ouders nu maken voor reguliere kinderopvang, maar die door de maatregelen van het kabinet in verband met de uitbraak van Covid-19 uitbraak hun kinderen niet naar de opvang kunnen brengen. Aan ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, is gevraagd de gehele factuur voor kinderopvang te blijven betalen, ook als zij op dit moment geen gebruik kunnen maken van kinderopvang. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op de kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat terugvorderingen kinderopvangtoeslag zoveel mogelijk voorkomen worden. Ouders hoeven bij de Belastingdienst/Toeslagen geen wijzigingen door te geven, behalve wanneer hun inkomen wijzigt gezien de huidige situatie of als zij ook bij terugkeer naar de reguliere situatie geen gebruik meer van de opvang willen maken. Wanneer ouders een inkomenswijziging doorgeven voor de eerste dag van de volgende maand, wordt deze wijziging verwerkt in de kinderopvangtoeslag van die volgende maand (uitkering van de kinderopvangtoeslag vindt plaats rond de 20e van de maand). Ouders die de factuur blijven doorbetalen, krijgen de eigen bijdrage die ze hierbij betalen, gecompenseerd.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200325