FutD - archief
Print

Nummer fida20201827
Kenmerk NOB 26 maart 2020
Titel NOB wijst op mogelijke knelpunten coronamaatregelen
Samenvatting De NOB heeft haar waardering uitgesproken over de snelheid en de omvang van de maatregelen die zijn gepresenteerd in verband met de coronacrisis. Wel signaleert de NOB een aantal onduidelijkheden bij (1) de aanvraag voor uitstel van betaling en (2) de melding betalingsonmacht en (3) daarnaast een aantal mogelijke knelpunten op het gebied van de BTW en de loonheffingen. Ook spreekt de NOB haar zorg uit dat het verzenden van verzoeken en meldingen per post de komende tijd lastig is voor veel bedrijven en intermediairs, gelet op de berichtgeving van PostNL dat de postverzending de komende tijd vertraging zal oplopen. Daarom vraagt de NOB aandacht voor de mogelijke consequenties hiervan en vraagt ook of bijvoorbeeld het openstellen van een algemeen e-mailadres - waar de verzoeken en meldingen kunnen worden ingediend - kan bijdragen aan de oplossing van deze problemen.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200326