FutD - archief
Print

Nummer fida20201614
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 17 maart 2020 CE-AEP/20077147
Titel Kabinet neemt forse economische maatregelen vanwege coronavirus
Samenvatting Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus forse economische maatrege-len te nemen. Doel is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP'ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Het pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro's aan steun en moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, zelf-standigen een overbrugging krijgen en dat via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden geld in de bedrijven blijft. Naast een tijdelijke regeling voor de tegemoetkoming van loonkosten en extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers versoepelt het kabinet de mogelijkheid van uitstel van betaling van belastingen. Ondernemers hoeven voor de IB, Vpb, LB en BTW niet meteen de vereiste "verklaring van een derde-deskundige" mee te sturen. De Belastingdienst stopt de invorderin-gen dan direct. Eventuele verzuimboeten voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belasting-rente geldt. Om uitvoeringstechnische redenen zal de tijdelijke verlaging van het percentage van de belas-tingrente ingaan vanaf 1 juni 2020. De tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de IB zal ingaan vanaf 1 juli 2020. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belas-tingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200317