FutD - archief
Print

Nummer fida20201613
Kenmerk Hoge Raad 17 maart 2020
Titel Maatregelen Hoge Raad in verband met coronavirus
Samenvatting De Hoge Raad heeft laten weten de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus stipt op te volgen. Binnen die grenzen zal zoveel mogelijk worden gewaarborgd dat de primaire, recht-sprekende taak door kan gaan. Het gebouw van de Hoge Raad is niet meer toegankelijk voor publiek. De centrale balie is voor procespartijen geopend van 10.00-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Binnen die tijdsbestekken zijn ook de griffies telefonisch bereikbaar. Procespartijen en gemachtigden die in belas-tingzaken vragen hebben over het indienen van stukken of uitstel van andere termijnen wensen, kunnen daarover contact zoeken met de griffie, via de post, fax of telefoon (binnen de hiervoor genoemde ope-ningstijden). De wettelijke cassatietermijnen staan vast. Van die termijn is dan ook geen uitstel mogelijk. De administratieve rolzittingen op dinsdag (straf) en vrijdag (civiel en belasting), waarop onder meer de uitspraken worden gedaan, vinden vooralsnog doorgang. In verband met de sluiting van het gebouw zul-len deze zonder publiek plaatsvinden.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200317