Door het oog van

Eenmaal op internet, ook fiscaal voor altijd de sjaak

25 februari 2019

Het regent zwarte lijsten: een zwarte lijst van tuchtrechtelijk veroordeelde artsen, een zwarte lijst van gemeenten die de privacyregels niet op orde hebben, een zwarte lijst van drugspanden, een zwarte lijst van bedrijven die een schikking met het Openbaar Ministerie hebben getroffen, een zwarte lijst van goede doelendonateurs, een zwarte lijst van belastingparadijzen,…

 

Dossier: Hoge Raad

Cassatieoverzichten van de belastingkamer van de Hoge Raad, een overzicht van de Nederlandse prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie en een overzicht van de prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad.

Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Stand van zaken fiscale wetsvoorstellen.