Beleid voor matiging boeten Eurovignet (BZM) openbaar gemaakt

Datum: 25 januari 2016

Hof Den Bosch verminderde onlangs de verzuimboeten bij een serie naheffingsaanslagen belasting zware motorrijtuigen (BZM ofwel Eurovignet) van € 246 tot € 160 per naheffingsaanslag, nadat was gebleken dat de Belastingdienst intern beleid hanteerde voor de matiging van deze boeten. De staatssecretaris heeft nu op een WOB-verzoek van Fiscaal up to Date het boetematigingsbeleid van de Belastingdienst openbaar gemaakt. Het openbaar gemaakte document betreft een instructie voor het behandelen van een bezwaarschrift en dateert van augustus 2011. Het document bestaat hoofdzakelijk uit een schema, waaruit kan worden afgeleid of de belanghebbende in aanmerking komt voor een matiging van verzuimboeten. Bij een absoluut aantal van 70 of meer naheffingsaanslagen is het totale boetebedrag volgens de Belastingdienst disproportioneel. Relatief gezien is hier sprake van bij gemiddeld 6 naheffingsaanslagen per gecontroleerd kenteken. Om te bepalen of sprake is van disproportionaliteit, tellen naast de naheffingsaanslagen die onder de eerste reeks vallen, ook de naheffingsaanslagen mee die zijn opgelegd tot de datum dat de belastingplichtige weer is gaan betalen. Als in het bezwaarschrift wordt verwezen naar bijzondere omstandigheden als reden van het niet-tijdig aanschaffen van een Eurovignet, is misschien een compromis mogelijk maar dit zal altijd maatwerk zijn.

Lees meer
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.