Beleid matiging boeten Eurovignet (BZM) openbaar gemaakt

Datum: 25 januari 2016

Hof Den Bosch verminderde onlangs verzuimboeten bij een serie naheffingsaanslagen belasting zware motorrijtuigen (BZM ofwel Eurovignet) van € 246 tot € 160 per naheffingsaanslag, nadat op de zitting was gebleken dat de Belastingdienst intern beleid hanteerde voor de matiging van deze boeten (zie FutD 2016-0060 met ons commentaar). Het Hof vond het niet publiceren van dit beleid onacceptabel en verminderde daarom de boeten. De staatssecretaris heeft nu op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van Fiscaal up to Date het boetematigingsbeleid van de Belastingdienst openbaar gemaakt.

Het openbaar gemaakte document betreft een instructie voor het behandelen van een bezwaarschrift en dateert uit augustus 2011. Het document bestaat hoofdzakelijk uit het volgende schema, waaruit kan worden afgeleid of de belanghebbende in aanmerking komt voor een matiging van verzuimboeten.

 

Het betreft het eerste bezwaarschrift van belastingplichtige tegen de eerste reeks aanslagen?
NEE
Belastingplichtige heeft al op een eerder tijdstip een uitspraak op een bezwaarschrift tegen meerdere aanslagen gehad
of
de vorige keer is het bezwaarschrift ingetrokken, omdat er een compromis is gesloten.
Belastingplichtige heeft al eerder een reeks

aanslagen ontvangen, maar daar géén actie op

ondernomen.

Belastingplichtige is dus op de hoogte van de wet en regelgeving met betrekking tot de BZM. Belastingplichtige is dus op de hoogte van de wet en regelgeving met betrekking tot de BZM.
Bezwaar afwijzen.
Aanslagen handhaven.
Bezwaar afwijzen.
Aanslagen handhaven.

 

Het betreft het eerste bezwaarschrift van belastingplichtige tegen de eerste reeks aanslagen?
JA
Stap 1
niet van toepassing dan devolgende stap
Stap 2
niet van toepassingdan de volgende stap
Stap 3
70 of meer
aanslagen.
gemiddeld 6 aanslagen

per gecontroleerd kenteken.

Het betreft minder dan

70 aanslagen
én
minder dan gemiddeld 6 aanslagen per gecontroleerd kenteken.

JA JA JA
Betalingsgedragverbetering Betalingsgedragverbetering Betalingsgedragverbetering

is niet relevant

JA JA
Vermindering van de boetes van de naheffingsaanslagen.
€  147 à € 100
€ 246à  € 160
Vermindering van de boetes van de naheffingsaanslagen.
€  147 à € 100
€ 246 à  € 160
In de uitspraak op het bezwaarschrift de vermindering opnemen. In de uitspraak op het bezwaarschrift de vermindering opnemen. Bezwaar afwijzen.
Aanslagen handhaven.

 

Bij een absoluut aantal van 70 of meer naheffingsaanslagen is het totale boetebedrag volgens de Belastingdienst disproportioneel. Relatief gezien is hier sprake van bij gemiddeld 6 naheffingsaanslagen per gecontroleerd kenteken. Voor de bepaling of sprake is van disproportionaliteit, tellen naast de naheffingsaanslagen die onder de eerste reeks vallen ook de naheffingsaanslagen mee die zijn opgelegd tot de datum dat belastingplichtige weer is gaan betalen. De Belastingdienst baseert deze uitleg op een uitspraak van Rechtbank Den Haag van 19 augustus 2010 (zie FutD 2010-2189). Van een verbetering van het betalingsgedrag is sprake als de belastingplichtige naar aanleiding van de ontvangst van de eerste reeks naheffingsaanslagen is overgegaan tot de aanschaf van een Eurovignet en er daarna geen naheffingsaanslagen meer zijn gevolgd. Als in het bezwaarschrift wordt verwezen naar bijzondere omstandigheden als reden van het niet-tijdig aanschaffen van een Eurovignet, is misschien een compromis mogelijk maar dit zal altijd maatwerk zijn. De staatssecretaris heeft niet openbaargemaakt welke bijzondere omstandigheden dat zouden kunnen zijn, omdat dit belastingplichtigen zou kunnen aanzetten tot strategisch gedrag en dit het toezicht belemmert.

Ministerie van Financiën 22-1-2016, nr. DGB/2016/84U (Fida 20160498)

Lees hier het bericht uit Viditax.

Neem nu een (proef)abonnement op Fiscaal up to Date
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.