Ook bij verplicht gesteld pensioenfonds keuze voor uitvoering nettopensioen

Datum: 30 september 2014

Ook als sprake is van een verplichtstelling van een regeling voor nettopensioen kan een andere pensioenuitvoerder dan het bedrijfstakpensioenfonds dit nettopensioen uitvoeren. Dit antwoordt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen en opmerkingen uit een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit nettopensioen (Kamerstuk 33863). Een werkgever die daarom verzoekt, kan voor het nettopensioen een vrijstelling van de verplichtstelling krijgen, als wordt voldaan aan de (kwalitatieve) gelijkwaardigheidstoets (premie-inleg, werkgeversbijdrage en pensioensoorten). Hiertoe wordt het vrijstellings- en boetebesluit Wet bpf 2000 aangepast, waarvan de conceptwijziging bij het verslag van het overleg is gevoegd. Directe inkoop wordt volgens de staatssecretaris niet toegestaan bij nettopensioen, omdat dit meer onzekerheden geeft en de kans op een tekort bij de nettopensioenregeling groter wordt. Dit tekort zou dan moeten worden aangevuld vanuit de basispensioenregeling, omdat een hogere premie niet kan worden afgedwongen door het vrijwillige karakter van het nettopensioen. Dit is fiscaal minder hygiƫnisch, omdat vanuit de middelen voor het nettopensioen onbelaste uitkeringen worden gedaan en vanuit de middelen voor de basispensioenregeling belaste uitkeringen worden gedaan. Directe inkoop is bij regulier pensioen wel mogelijk, maar daar gaat het om regelingen die fiscaal hetzelfde worden behandeld.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.