Door FATCA weren van Amerikaanse klanten verboden onderscheid

Datum: 10 april 2014

Amerikaan X woonde sinds 1970 in Nederland en had naast de Amerikaanse ook de Nederlandse nationaliteit. Hij had een beleggingsrekening bij BinckBank ("Alex"). Per 1 december 2013 beëindigde BinckBank de dienstverlening, omdat X niet had aangetoond dat hij niet belastingplichtig in de Verenigde Staten. X wende zich tot het College voor de Rechten van de Mens en stelde dat BinckBank een verboden onderscheid op grond van nationaliteit had gemaakt. BinckBank voerde aan dat zij de relatie met alle 150 Amerikaanse klanten die voldeden aan de door de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) gehanteerde definitie van "US Person", had beëindigd omdat zij niet wilde voldoen aan de verplichting die voortvloeide uit de voorziene Nederlandse wetgeving naar aanleiding van de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) om alle transacties en historische transactiegegevens van US Persons aan de Nederlandse Belastingdienst te verstrekken. Volgens BinckBank was het onderscheid gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift, omdat de op 18 december 2013 tussen Nederland en de VS gesloten Intergovernmental Agreement (IGA) ter uitvoering van de FATCA haar hiertoe dwong. Het College liet in het midden of de IGA een algemeen verbindend voorschrift was, omdat de IGA BinckBank niet ertoe verplichtte om personen vanwege hun Amerikaanse nationaliteit uit te sluiten van haar dienstverlening. Het College verwierp ook het beroep van BinckBank op de redelijkheid en billijkheid, omdat de FATCA vergaande verplichtingen oplegde die disproportioneel zware lasten meebrachten. De wetgever had in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) uitdrukkelijk vastgelegd dat direct onderscheid op grond van nationaliteit alleen dan niet verboden was, als op het verbod een in de AWGB zelf opgenomen uitzondering van toepassing was. Honorering van het door BinckBank gedane beroep op de redelijkheid en billijkheid zou in strijd zijn met dit gesloten systeem van de AWGB. Het College concludeerde dat BinckBank verboden onderscheid op grond van nationaliteit had gemaakt bij het verlenen van diensten.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022