Kamervragen over fiscaal tipgeversbeleid en nieuwste zwartspaardersaffaire

Datum: 7 januari 2014

Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft staatssecretaris Weekers een reeks van vragen voorgelegd over het fiscale beleid met betrekking tot tip- en toongelden, mede in het kader van de samenwerking van de Belastingdienst met criminelen en het opvolgen van de aanbevelingen van de Commissie Van Traa. De aanleiding voor de vragen zijn de artikelen en commentaren in Fiscaal up to Date over het Project Vierde Categorie, dat aan het licht kwam naar aanleiding van een (aanvullend) WOB-verzoek over het fiscale tipgeversbeleid en het bericht dat uit een boek was gebleken dat voormalig FIOD-rechercheur Ton Apeldoorn een drugscrimineel via de inkeerregeling had geholpen met witwassen. De heer Omtzigt vraagt de staatssecretaris te omschrijven waaruit het nieuwe Project Vierde Categorie bestaat. Ook wil hij van de staatssecretaris weten op welke wijze en wanneer opvolging is gegeven aan de aanbevelingen van de commissie-Van Traa (enquête opsporingsmethoden) bij tip- en toongeldregelingen in de fiscaliteit en wat op dit moment het fiscale beleid is voor tipgevers van fiscale fraude. Wanneer komt een tip of informatie over fiscale fraude in aanmerking voor een (opbrengstafhankelijke) beloning en wie maakt die afweging en welk protocol geldt voor degenen die bij het ministerie van Financiën, de Belastingdienst of de FIOD een klikbrief, een tip of anderszins informatie verstrekken over fiscale fraude? Verder vraagt de heer Omtzigt naar de richtlijnen en instructies voor FIOD-medewerkers in hun contacten met (potentiële) tipgevers. Tot slot vraagt de heer Omtzigt hoe de staatssecretaris voorkomt dat een premiejagerscultuur ontstaat, crimineel gedrag wordt uitgelokt en aan crimineel gedrag (zoals witwassen) wordt meegewerkt.

Twitter
Facebook
LinkedIn