Verkoopwinst bij erfpacht aan Stichting natuurbehoud was belast

Datum: 2 september 2011

X exploiteerde met zijn echtgenote een landbouwbedrijf. Tot het ondernemingsvermogen behoorde cultuurgrond in erfpacht. In augustus 2002 staakten de echtelieden de onderneming en verkochten zij het erfpachtrecht voor € 901.048 aan Stichting A. A hield zich bezig met het beschermen van de natuur en het landschap in Noord-Brabant en wilde de grond als natuurgebied gaan gebruiken. In zijn aangifte IB over 2002 claimde X de landbouwvrijstelling voor de verkoopwinst op het erfpacht. Hij stelde dat de verkoopprijs gelijk was aan de waarde in het economisch verkeer bij voortgezette agrarische bestemming (WEVAB). De inspecteur stelde de WEVAB echter vast op € 600.000 en belastte € 301.048 als stakingswinst. Hof Den Bosch was het daar in navolging van Rechtbank Breda mee eens. Volgens het Hof bleek uit de doelstelling van A dat die bereid was geweest om voor de in erfpacht overgedragen grond meer te betalen dan de WEVAB. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van X zonder nadere motivering ongegrond verklaard (art. 81 RO).

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022