Geen belastingvrijstelling voor short term VN-consultant

Datum: 1 september 2011

De in Nederland wonende X werkte in 2005 voor een gespecialiseerde organisatie (A) van de Verenigde Naties (VN). Hij deed dit de eerste drie maanden in vast dienstverband en daarna voor een of meerdere maanden via een contract als short term consultant in respectievelijk Kirgistan, Bratislava, Slowakije, Belarus en Afghanistan. De inspecteur was het ermee eens dat het inkomen van X was vrijgesteld van IB voor de periode dat hij een vast dienstverband had, maar vond dat deze vrijstelling niet gold voor het overige van A ontvangen inkomen. X ging in beroep en stelde dat hij op grond van een besluit van 20 september 1999 net als short term consultants die werkzaam waren bij de Wereldbank recht had op een vrijstelling van IB, omdat hij zijn werkzaamheden voor A onder gelijke condities verrichtte. Rechtbank Haarlem verwierp het beroep van X op het gelijkheidsbeginsel, omdat geen sprake was van gelijke gevallen, aangezien X een onafhankelijke contractant was en niet een staflid van de VN of van A, in tegenstelling tot de consultant bij de Wereldbank die zijn of haar werkzaamheden verrichtte als staflid en onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die in dienstbetrekking waren. De Rechtbank verklaarde het beroep van X ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022