Coöperatie van sekswerkers was ondernemer voor de BTW

Datum: 30 augustus 2011

X was een coöperatieve vereniging U.A. waarvan alleen prostituees lid konden worden. Het lidmaatschap kon worden aangemeld via een website van X. X sloot vervolgens overeenkomsten met haar leden waarin een arbeids- en lidmaatschapsverhouding tussen haar en de leden was vastgelegd. Hierin stond onder meer dat de leden werknemers waren van X en dat zij omzet moesten realiseren ten behoeve van X. X zorgde op haar beurt voor klantenwerving en kon aanwijzingen geven voor de wijze waarop met klanten werd omgegaan en over omzetdoelstellingen. De leden moesten de hele omzet, inclusief BTW, afdragen aan X. X stelde daarop het aan de leden uit te keren loon vast op basis van de ontvangen omzetten minus de BTW en € 70 aan kosten. X controleerde en beoordeelde de kamerverhuurbedrijven en seksclubs waar de leden werkten op de hygiëne, veiligheid en het aanwezig zijn van een vergunning. Als het kamerverhuurbedrijf of de seksclub voldeed aan de door X gestelde erkenningsregels verstrekte X aan de exploitant tegen betaling van € 750 een certificaat. X verzocht de inspecteur om haar aan te wijzen als ondernemer die terzake van de BTW het kasstelsel mocht voeren (art. 26 Uitv.besch. OB). Tegen de afwijzing van de inspecteur ging X in beroep. Rechtbank Den Haag besliste dat de inspecteur het verzoek van X om toepassing van het kasstelsel onterecht had afgewezen. De Rechtbank overwoog dat de leden van X in privaatrechtelijke dienstbetrekking waren van X (Fida 20114301) en concludeerde dat de door de leden verrichte diensten moesten worden aangemerkt als door X in het economische verkeer verrichte prestaties, zodat X kwalificeerde als ondernemer in de zin van artikel 7 Wet OB. Aangezien de door X verrichte diensten werden verleend aan particulieren, voldeed X volgens de Rechtbank aan alle in artikel 26, lid 1, c, Uitvoeringsbeschikking OB genoemde voorwaarden voor aanwijzing. De Rechtbank verklaarde het beroep gegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022