Hoofdtrainer van voetbalclub was niet schaars genoeg voor 30%-regeling

Datum: 29 augustus 2011

X trad in november 2008 bij voetbalclub Y in dienst als hoofdtrainer en verzocht om toepassing van de 30%-regeling. De inspecteur wees het verzoek af. X was weliswaar aan te merken als een ingekomen werknemer, beschikte over de opleiding voor de functie en had voldoende relevante werkervaring, maar volgens de inspecteur was niet voldaan aan de eis dat X moest beschikken over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig was. Rechtbank Breda was het daarmee eens en verklaarde het beroep van X en Y ongegrond. X en Y gingen in hoger beroep en stelden dat er slechts twee geschikte beschikbare kandidaten waren. Kandidaten met te hoge financiële eisen of die te oud waren, werden door Y niet als beschikbaar aangemerkt. Hof Den Bosch was het daar niet mee eens. Dergelijke omstandigheden betekenden volgens het Hof niet dat deze kandidaten niet beschikbaar waren. Het Hof verhoogde het aantal beschikbare kandidaten tot 13. In dat geval kon volgens het Hof niet meer van schaarste worden gesproken. Het beroep van X en Y op de meerderheidsregel moest worden verworpen omdat de aangedragen gevallen die de 30%-regeling wel hadden gekregen, niet vergelijkbaar waren. Zij beschikten namelijk over internationale ervaring op een niveau dat in het geval van X ontbrak.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022