Bezwaar en beroep na betaling op correctiebericht was mogelijk

Datum: 25 augustus 2011

BV X kreeg van de inspecteur op grond van artikel 28a, lid 2, Wet LB de verplichting opgelegd om gelijktijdig met de aangifte loonheffing door middel van een correctiebericht alsnog de juiste en volledige loongegevens te verstrekken over januari 2009 tot en met november 2009. Zij had het privégebruik auto van haar DGA tot een te laag bedrag aangegeven. Bij haar aangifte over december 2009 diende BV X de gevraagde correctieberichten in en op 21 januari 2010 droeg zij € 4.635 aan loonheffing af. Daarvan had € 1.606 betrekking op de correcties over januari-november 2009. Eveneens op 21 januari 2010 maakte BV X bezwaar tegen de afdracht op aangifte. De inspecteur wees het bezwaar af, waarop BV X in beroep ging. De inspecteur stelde daarop dat het bezwaar niet-ontvankelijk moest worden verklaard voorzover het zich richtte tegen de loonheffing over januari-november 2009. De betaling op de correctieberichten was volgens de inspecteur niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Rechtbank Breda was het daar niet mee eens. De wetgever was er volgens de Rechtbank bij de invoering van de regeling inzake correctieberichten vanuit gegaan dat de inspecteur in dit soort situaties een naheffingsaanslag zou opleggen. De wetgever was blijkbaar niet bedacht geweest op deze handelwijze, waarbij de ontvangst van de correctieberichten niet in een naheffingsaanslag resulteerde. Dat de wetgever voor dat geval belastingplichtigen een rechtsingang zou hebben willen onthouden, stond volgens de Rechtbank op gespannen voet met de totstandkomingsgeschiedenis van de regeling betreffende het correctiebericht en met pargraaf 30 BBBB. De Rechtbank vatte de betaling terzake van de ingediende correctieberichten op als afdrachten op verbeterde aangiften over de loontijdvakken januari 2009-november 2009 en besliste vervolgens dat BV X tegen de betaling op de verbeterde aangiften bezwaar en beroep kon instellen. De Rechtbank verklaarde het beroep van BV X gegrond en verleende een teruggaaf van de op aangifte afgedragen loonheffing.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022