Kamervragen over problemen met verliesverrekening Vpb 2010

Datum: 23 augustus 2011

De Tweede Kamerleden Omtzigt en Koppejan (beiden CDA) hebben aan de staatssecretaris gevraagd of het juist is dat de Belastingdienst niet in staat is ondernemersverliezen over 2010 te verrekenen met winsten uit het verleden door automatiseringsproblemen bij de definitieve vaststelling van aanslagen Vpb over 2010. De Tweede Kamerleden vinden deze situatie in het huidige tijdsgewricht van liquiditeitskrapte zeer ongewenst en willen weten wat de staatssecretaris gaat doen om belastingplichtigen zo snel mogelijk alsnog een definitieve aanslag toe te kennen, zodat verliezen verrekend kunnen worden. Zij vragen de staatssecretaris of hij bereid is het besluit van 8 april 2009 inzake de tijdelijke versoepeling van de terugwenteling van verliezen over 2008 te laten herleven voor verliezen over 2010.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022