Bedrijfsopstallen bij staking niet voor woondoeleinden in gebruik: geen waardedruk

Datum: 23 augustus 2011

X staakte op 31 december 2005 zijn agrarische onderneming en bracht zijn bedrijfsopstallen over naar privé. Het betrof het achterhuis van de boerderij, een jongveestal en een paardenstal. Het achterhuis was deels in gebruik als stalling voor privézaken en de jongveestal was sinds 2004 in gebruik als opslagplaats voor door X hobbymatig gehouden antieke werktuigen. De paardenstal gebruikte X al jaren voor het houden van zijn privépaarden. X hield rekening met een waardedruk van 35% wegens zelfbewoning, maar de inspecteur was het daar niet mee eens en nam de bedrijfsopstallen voor de volle waarde in aanmerking. Rechtbank Leeuwarden besliste op het beroep van X dat beoordeeld moest worden of op het moment van staking sprake was van min of meer duurzaam voor woondoeleinden gebruiken. Het gebruiken voor privédoeleinden was volgens de Rechtbank niet hetzelfde als het min of meer duurzaam gebruiken voor woondoeleinden. Bij woondoeleinden ging het om de vraag of de opstal tot woning diende of dienstbaar was aan het feitelijk wonen. X had volgens de Rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat het achterhuis, de jongveestal en de paardenstal min of meer duurzaam voor woondoeleinden werden gebruikt. Het achterhuis was nog ingericht als stal en daarmee naar aard en inrichting niet specifiek ingericht voor woondoeleinden. In het achterhuis waren ook zaken gestald die dienstbaar waren aan de bedrijfsuitoefening. Het gewijzigde gebruik van de jongveestal hing volgens de Rechtbank samen met de voorgenomen staking en was onderdeel van het afbouwen van de ondernemingsactiviteiten. De beslissing om de jongveestal als opslagplaats voor antieke werktuigen te gebruiken, maakte nog niet dat die voor woondoeleinden werd gebruikt. Ook voor de paardenstal gold dat die apart en op een andere manier kon worden gebruikt zonder dat het woongenot daarmee anders dan in ondergeschikte mate werd beperkt. Daarmee was ook de paardenstal niet dienstbaar aan het feitelijk wonen. De Rechtbank verklaarde het beroep van X ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022