Navordering Duits banksaldo niet voortvarend afgehandeld

Datum: 19 augustus 2011

Een Duitse bank meldde op 29 oktober 2002 aan het Staatsanwaltschaft een verdachte transactie waarbij A in Australië en het echtpaar X in Nederland waren betrokken. Op 5 december 2002 faxte het Staatsanwaltschaft de melding door naar de Nederlandse officier van justitie voor de Wet melding ongebruikelijke transacties (het BLOM). In een faxbericht van 8 januari 2003 aan het BLOM werd vervolgens gemeld dat de echtgenoot van mevrouw X € 342.000 contant bij de Duitse bank had opgenomen voor A en € 33.662 voor zichzelf. De politie maakte hiervan een proces-verbaal op, wat op 4 februari 2003 door de FIOD werd ontvangen. Op 30 september 2003 ontving het BLOM opnieuw bericht van contante opnamen door de echtgenoot van mevrouw X. In augustus 2004 ontving de FIOD na een rechtshulpverzoek overzichten van de bankgegevens van het echtpaar X. In oktober 2005 maakte de FIOD een proces-verbaal op en op 11 november 2005 vond een gesprek plaats met het echtpaar X. Op 15 november 2005 kondigde de inspecteur navorderingsaanslagen IB 1993 en VB 1994 met boeten aan, die vervolgens op 15 december 2005 werden opgelegd. In december 2006, november 2007 en december 2008 volgden navorderingsaanslagen met boeten over 1995-1997. Rechtbank Leeuwarden besliste dat de navorderingsaanslagen niet met een redelijke voortvarendheid waren opgelegd. De inspecteur beschikte in augustus 2004 over alle relevante feiten om de aanslagen te kunnen opleggen en had geen verklaring voor het tijdsverloop tussen augustus 2004 en oktober 2005. Een lopend strafrechtelijk onderzoek was volgens de Rechtbank geen reden om de belastingheffing op te schorten. Met het voorbereiden en vaststellen van de navorderingsaanslagen IB 1993 en VB 1994 was een langere tijd gemoeid geweest dan aanvaard kon worden. Voor de navorderingsaanslagen over de latere jaren was het tijdsverloop zelfs nog groter, zonder dat er nog nadere handelingen waren verricht die nodig waren om ze te kunnen vaststellen. De Rechtbank vernietigde de navorderingsaanslagen.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022