Opteren binnenlandse belastingplicht gold voor een heel kalenderjaar

Datum: 19 augustus 2011

Duitser X verdiende zijn inkomen van 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2005 nagenoeg geheel in Nederland als hoofd van een academisch ziekenhuis. Hij bezat in Duitsland een woning en zijn inkomsten waren aan Nederland toegewezen. In de jaren 2003 tot en met 2005 opteerde hij voor binnenlandse belastingplicht als bedoeld in artikel 2.5 Wet IB 2001. Vanaf 1 april 2005 werkte X in de VS. De inspecteur hield bij de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting rekening met het inkomen uit de VS. X ging in beroep en stelde onder meer dat zijn inkomen uit de VS niet meetelde voor de aftrek elders belast omdat hij slechts tot en met 31 maart 2005 had geopteerd voor binnenlandse belastingplicht. Rechtbank Breda besliste dat in artikel 2.5 Wet IB 2001 over de duur van de keuze voor binnenlandse belastingplicht niets was bepaald. De Rechtbank leidde uit het systeem van afdeling 2.2. van de Wet IB 2001, waarin artikel 2.5 was opgenomen, echter af dat heffing zich bij artikel 2.5 uitstrekte over het gehele kalenderjaar ook al hield de belastingplicht in de loop van het jaar op. Het lag volgens de Rechtbank voor de hand dat voor binnenlands belastingplichtigen de optie alleen per geheel kalenderjaar mogelijk was. In zoverre was het gelijk aan de inspecteur. De Rechtbank besliste dat de inspecteur de inhaalregeling onjuist had toegepast door uit gaan van de "overall-methode" in plaats van de voor X voordeliger "per country-methode". Voor de berekening van de teller gold voor de aftrek elders belast het inkomen uit de VS min het negatieve inkomen uit de eigen woning in Duitsland. X had gesteld dat als het afzien van de keuze voor binnenlandse belastingplicht, gelet op de beslissing van de Rechtbank voordeliger was, hij alsnog wilde afzien van zijn keuze om als binnenlands belastingplichtige te worden aangemerkt. De Rechtbank berekende dat het inderdaad voordeliger was voor X om af te zien van zijn eerder gemaakte keuze en verklaarde het beroep van X gegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022