Verlies op lening aan werkgever was niet aftrekbaar

Datum: 18 augustus 2011

X sloot in 2004 een hypothecaire lening van € 100.000 bij de bank. Vervolgens leende X ditzelfde bedrag door aan zijn werkgever BV Y. In 2005 ging BV Y failliet. X ontving € 44.459 als aflossing op het aan BV Y uitgeleende bedrag. In zijn aangifte IB 2005 nam X een verlies op van € 58.053 terzake van ter beschikking gesteld vermogen of negatief loon. Volgens X was het de bedoeling geweest dat hij in 2004 een aanmerkelijk belang in BV Y zou verkrijgen. De officiĆ«le levering van de aandelen had volgens X niet plaatsgevonden, omdat BV Y inmiddels in zwaar weer was beland en de herstructurering prioriteit had boven de aandelenlevering. Hof Amsterdam besliste in navolging van Rechtbank Haarlem dat X voorafgaand aan de afwaardering van de schuldvordering in 2005 niet een economisch belang bij een deel van de aandelen BV Y had verkregen (of een koopoptie had gehad). Het was niet aannemelijk dat aan de voornemens zodanig uitvoering was gegeven dat sprake was geweest van een situatie dat de waardeveranderingen van aandelen BV Y voor rekening en risico van X waren gekomen. Het Hof was het ook met de Rechtbank eens dat geen sprake was van negatief loon en verklaarde het hoger beroep ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022