Niet tot ondernemingsvermogen behorende gelden verhinderde afwaardering in box I

Datum: 17 augustus 2011

Het echtpaar X dreef in maatschapsverband een tandartsenpraktijk. Zij beschikten over diverse bankrekeningen, waaronder een Bonusspaarrekening die zij in 2003 hadden aangegeven in box III. In de loop van 2004 stelde X gelden ter beschikking aan ene A. Ultimo 2004 had X in totaal € 190.0000 aan gelden uitstaan bij A. Het geld was afkomstig van de Bonusspaarrekening. In november 2006 stelde de inspecteur vragen over de gelden. Daarop antwoordde X dat de gelden niet waren ingelegd via de onderneming, dat de gelden afkomstig waren van spaargeld, dat zij de gelden in de periode 2001 tot en met 2005 hadden vermeld in box III en dat de leningen niet waren overgedragen aan de onderneming. In 2005 werd bekend dat A geld rondpompte en dat hij met de inleggelden van nieuwe deelnemers zijn verplichtingen tegenover eerdere inleggers financierde. In juni 2005 werd A failliet verklaard. In hun aangiften IB 2004 en 2005 gaf het echtpaar de vordering op A niet aan. In een aanvulling op hun aangiften 2005 verzochten zij de vordering in 2005 alsnog in de balans van de onderneming op te nemen en af te waarderen tot nihil wegens oninbaarheid. Toen de inspecteur dit niet accepteerde, ging het echtpaar in beroep. Rechtbank Haarlem besliste dat het uitlenen van gelden niet behoorde tot de normale bedrijfsuitoefening van X zodat de vordering slechts tot het ondernemingsvermogen kon behoren als sprake was van belegging van tijdelijk overtollige liquide middelen. Niet in geschil was dat bij X het voornemen bestond tot vervanging van hun praktijkruimte. Met het bestaan van dat vervangingsvoornemen had X echter niet onderbouwd dat de liquide middelen tijdelijk overtollig waren. De plannen voor herinvestering waren met name wat betreft de financiering te vaag gebleven. X had niet aannemelijk gemaakt dat de liquide middelen bestemd waren om uitvoering te geven aan het vervangingsvoornemen. Dat betekende dat de inspecteur de vordering terecht tot het inkomen in box III had gerekend.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022