Moeder kon niet afgedragen loonheffing BV zoon niet verrekenen

Datum: 16 augustus 2011

Mevrouw X – geboren in 1934 – was in dienstbetrekking bij BV A. Haar zoon was middellijk enig aandeelhouder van BV A en algemeen directeur. Vanaf 2001 verslechterde de financiële positie van BV A. BV A kwam in toenemende mate haar fiscale verplichtingen niet meer na en haar betalingsachterstand met betrekking tot de loonheffing en BTW nam toe. In december 2005 ging BV A failliet. In haar aangifte IB 2003 vermeldde X overeenkomstig haar loonopgave van BV A € 44.168 aan te verrekenen loonheffing. De aanslag werd overeenkomstig de aangifte opgelegd. In maart 2008 legde de inspecteur een navorderingsaanslag IB 2003 op met een boete van 50%. BV A had in 2003 van de ingehouden loonheffing 38,8% niet afgedragen, zodat X slechts € 27.031 als voorheffing in aanmerking kon nemen. Rechtbank Breda verminderde alleen de boete tot 25%, waarop X in hoger beroep ging. Hof Den Bosch besliste dat bij een werkgever die niet voldeed aan zijn verplichting tot inhouding en afdracht van loonheffing, voor de werknemer sprake was van "geheven loonbelasting" en "bij wijze van inhouding geheven premie volksverzekeringen" als de werknemer te goeder trouw was, als de werknemer redelijkerwijs mocht menen dat de werkgever aan zijn verplichting tot inhouding en afdracht zou voldoen. Het Hof ontleende aan de feiten en omstandigheden echter het vermoeden dat mevrouw X wist dat BV A niet geheel aan haar verplichting tot afdracht van loonheffing had voldaan. De directe familieband tussen mevrouw X en haar zoon en het feit dat zij beiden bij BV A in dienstbetrekking waren, maakten het volgens het Hof hoogst onwaarschijnlijk dat zij niet over de financiële positie en de betalingsachterstand met betrekking tot de BTW en loonheffing hadden gesproken. X was volgens het Hof niet te goeder trouw geweest. Het Hof was het eens met de boete van 25% en verklaarde het hoger beroep van X ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022