Ombudsman wil meer duidelijkheid Belastingdienst bij verrekening teruggaaf

Datum: 10 augustus 2011

De Nationale Ombudsman stelde in mei 2010 een onderzoek in naar signalen die hij had ontvangen dat de Belastingdienst belastingplichtigen niet altijd op de hoogte bracht over de wijze van verwerking van een teruggaaf, waardoor onduidelijk was welke bedragen waren uitbetaald of verrekend met te betalen bedragen. De Ombudsman stelde vast dat de toepasselijke wet- en regelgeving voorzag in de berichtgeving aan belastingplichtigen over de verrekening van terug te betalen bedragen met te betalen bedragen, maar dat in voorkomende gevallen die berichtgeving was uitgebleven. Waarom dat het geval was geweest, was volgens de Ombudsman in het onderzoek niet duidelijk geworden. Daarnaast konden het ministerie van Financiën en de Belastingdienst geen voorbeeld van dergelijke opeenvolgende berichten van verrekening aan één belastingplichtige aan de Ombudsman te verstrekken. Gezien het feit dat in voorkomende gevallen de berichten bij individuele verrekening uitbleven, moesten volgens de Ombudsman duplicaten hiervan of een overzicht van de gedane verrekeningen over een bepaalde periode of van een bepaalde belastingsoort, kunnen worden verstrekt op het moment dat een belastingplichtige de Belastingdienst daar om vraagt. Daarnaast waren de individuele berichten die aan belastingschuldigen werden verzonden, vaak niet duidelijk. Op individuele verrekeningsberichten moest volgens de Ombudsman worden vermeld wat het bedrag was van de eerste aanslag en wat de nog uitstaande schuld was.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022