Inkomsten uit geestelijke genezing namens God winst uit onderneming

Datum: 8 augustus 2011

X hield zich sinds 2004 bezig met het helpen genezen van mensen op een geestelijke, spirituele manier. Hij zag hetgeen hij deed als een taak die God hem had opgedragen en vond dat de mensen niet door hem werden genezen, maar dat God dit deed door hem. X ontving de mensen die zich met hun lichamelijke en geestelijke problemen tot hem richtten in een door hem gehuurd kantoorpand. Hij vroeg degenen die hij hielp een vrijwillige vergoeding. In 2004 ontving X € 18.935 aan vergoedingen, in 2005 € 56.240 en in 2006 € 60.962. Rechtbank Den Haag was het met de inspecteur eens dat het in 2006 uit de praktijk genoten voordeel moest worden aangemerkt als winst uit onderneming. Uit de omstandigheid dat X was aangewezen op vrijwillige bijdragen van de door hem geholpen mensen, waarbij het vaak om kleine bedragen tot zelfs geen vergoeding ging, leidde de Rechtbank af dat in 2006 sprake was van een substantieel aantal consulten. Gezien het totaal van de in 2004, 2005 en 2006 ontvangen vergoedingen, was volgens de Rechtbank sprake van deelname aan het economische verkeer, werd voordeel beoogd en was dat beoogde voordeel ook redelijkerwijs te verwachten. Er was dan ook sprake van een bron van inkomen. Daar deed niet aan af dat X naar hij had gesteld niet zelf handelde, maar dat God door hem handelde. De Rechtbank verklaarde het beroep van X ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022